Slideshow Image 1
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác đá vôi làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Ha Pua Đa, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn 

Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác đá vôi làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Ha Pua Đa, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang của HTX tiểu thủ công nghiệp xây dựng và dịch vụ tổng hợp 1911.

Chi tiết Quyết định số 128/QĐ-UBND trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-01-18 So 128_QD-UBND phe duyet DTM va Phuong an cai tao mo da voi Ha Pua Da.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan