Slideshow Image 1
Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.  

Thông tin chi tiết được hiển tihj trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-10-19 So 2186_QD-UBND phe duyet ke hoach thu gom van chuyen xu ly chat thai ran Y te nguy hai.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan