Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 75/KH-UBND thực hiện Chương trình số 93-Ctr/TU Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HG khóa XV thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 13/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.. 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2014-4-29_so_75_KH-UBND_thuc_hien_Chuong_trinh_han_20160907075658207222.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan