Slideshow Image 1
Công văn số 1009/UBND-KTTH ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang chấp thuận thay đổi điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật KCN Bình Vàng giai đoạn 1 


File đính kèm:
2019-4-08 So 1009_UBND-KTTH chap thuan dieu chinh DTM KCN Binh Vang.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan