Slideshow Image 1
Thông Tư Số 132/2015/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2015-9-28 so 132_TT-BTC HD co che quan ly tai chinh doi voi Quy BVMT VN.PDF  
 (Nguồn: Bộ Tài Chính)
[Quay lại]
Các tin liên quan