Slideshow Image 1
Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá khu vực tỉnh Hà Giang tỉ lệ 1:50.000 - thuộc sản phẩm Đề án “Điều tra, đánh giá phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng núi Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện năm 2017. 

Tại Hội nghị tập huấn chuyển giao sản phẩm Đề án “Điều tra, đánh giá phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng núi Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 21-22/5/2018 tại thành phố Lào Cao (tỉnh Lào Cai), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang mỗi đơn vị 01 bộ sản phẩm của Đề án (cập nhật đến năm 2017). Sản phẩm bàn giao cho Sở gồm:

+ 01 Báo cáo thuyết minh bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá khu vực tỉnh Hà Giang tỉ lệ 1:50.000.

+ 01 bộ 11 tờ bản đồ A0 Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 của 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hà Giang (01 tờ/huyện).

+ 01 USB ghi dữ liệu báo cáo thuyết minh bản đồ và Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 (định dạng *.pdf).

Toàn bộ sản phẩm bản số (pdf) nêu trên được Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải tại link dưới đây:

 


File đính kèm:
Nam 2017 phan vung canh bao sat lo dat da - Bo TNMT.rar  
 (Nguồn: Bộ Tài nguyên Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan