Slideshow Image 1
Quyết định Số 1890/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2012-9-20_so_1890_QD-UBND_PheDuyetKHUngPhoVoiBKH_t_20160907075658564560.doc  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan