Slideshow Image 1
Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018 

Chi tiết trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-02-12 So 42_BC-UBND Bao cao cong tac bao ve moi truong tinh Ha Giang nam 2018.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan