Slideshow Image 1
Bản đồ sạt lở Huyện Vị Xuyên năm 2020 

 Thông tin chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
7.H- VI XUYEN.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan