Slideshow Image 1
Bản đồ sạt lở Huyện Bắc Mê năm 2020 

  Thông tin chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
5.H-BAC ME.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan