Slideshow Image 1
Quyết định Số 1730/QĐ-TCMT QĐ ban hành Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm MT thống nhất từ trung ương đến địa phương 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-12-28_so_1730_QD-TCMT_ban_hanh_quy_trinh_tiep_nhan,_xac_min,_xu_ly_va_phan_hoi_thong_tin_20180123043953919910.PDF  
 (Nguồn: Tổng cục Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan