Slideshow Image 1
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Hà Giang 

Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND phê duyệtt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Hà Giang của Ban Quản lý cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Chi tiết Quyết định số 184/QĐ-UBND trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-01-26 So 184_QD-UBND phe duyet DTM du an thoat nuoc va xu ly nuoc thai TP Ha Giang.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan