Slideshow Image 1
Quyết định Số 11/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( cty cổ phần giấy Hải Hà ) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm.


File đính kèm:
2016-3-11_so_11_QD-XPVPHC_xu_phat_vi_pham_HC_ve_BV_201603290934198160.PDF  
 (Nguồn: Bộ TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan