Slideshow Image 1
Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác cát, sỏi làm VLXD thông thường mỏ cát, sỏi Ngòi Han, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang 


File đính kèm:
2019-4-03 So 569_QD-UBND phe duyet Phuong an cai tao mo cat Ngoi han - Tan Trinh.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan