Slideshow Image 1
Quyết định Số 1320/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo hiện trang môi trường tổng thể tỉnh Hà Giang 2011-2015 

Thông tin chi tiết được thể hiện trong file đính kèm


File đính kèm:
2015_07_20_So 1320_UBND_Pheduyet_BC_HTMTTT_HG2015.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan