Slideshow Image 1
Quyết định Số 12/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( cty TNHH MTV Hùng Hà Bắc Quang ) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-3-11_so_12-QD-XPVPHC_xu_phat_vi_pham_HC_ve_BV_20160329093136460.PDF  
 (Nguồn: Bộ TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan