Slideshow Image 1
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Giang 

Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND  phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Giang của BQLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh Hà Giang

Chi tiết uyết định số 2022/QĐ-UBND trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-10-01 So 2022_QD-UBND phe duyet DTM du an nang cao an toan dap tinh Ha Giang.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan