Slideshow Image 1
Bản đồ sạt lở Huyện Hoàng Su Phì năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
10.H-HOANG SU PHI.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan