Slideshow Image 1
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD cơ sở giết mổ gia súc tập trung bằng dây chuyền công nghệ bán tự động tại TP. Hà Giang 

Ngày 01/6/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD cơ sở giết mổ gia súc tập trung bằng dây chuyền công nghệ bán tự động tại TP. Hà Giang của Công ty TNHH AH Hà Giang

Chi tiết Quyết định số 1072/QĐ-UBND trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-6-01 So 1072_QD-UBND phe duyet DTM du an dau tu day chuyen giet mo gia suc ban tu dong tai TP Ha Giang.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan