Slideshow Image 1
Tổng hợp các Báo cáo nhiệm vụ điều tra về môi trường năm 2014 

Báo cáo hiện trạng môi trường làng nghề tỉnh Hà Giang; Báo cáo điều tra đánh giá tác động hoạt động khai thác thủy điện đến môi trường, kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang; Báo cáo điều tra đánh giá tác động hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường và xã hội huyện Bắc Mê và Vị Xuyên; Báo cáo điều tra đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lũ quét, lũ ống, trượt sạt lở đất huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình; Báo cáo điều tra đánh giá chất thải rắn khu vực huyện Bắc Quang, Vị Xuyên

Thông tin chi tiết được thể hiện trong file đính kèm


File đính kèm:
Bao cao moi truong.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan