Slideshow Image 1
Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung tại mỏ sét tổ 17, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 


File đính kèm:
2019-3-05 So 352_QD-UBND phe duyet Phuong an cai tao mo set to 17 Vi Xuyen.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan