Slideshow Image 1
Xin ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch bổ sung huyện Vị Xuyên 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
Tai lieu VX.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan