Slideshow Image 1
Xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố năm 2019 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
TAI LIEU XIN Y KIEN KHSD 2019 CÁC HUYEN- TP (1).rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan