Slideshow Image 1
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Quang 

Thông tin chi tiết cà các văn bản liên quan được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
Bac Quang dieu chinh QHSD dat den 2020.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan