Slideshow Image 1
Tài liệu thẩm định DCQH sử dụng đất đến năm 2020 (bổ sung) Huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang 

Nội dung được hiển thị chi tiết trong file nén đính kèm


File đính kèm:
Tai lieu tham dinh DCQH 2020 HSP.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan