Slideshow Image 1
Xin ý Kiến Kế hoạch sử dụng đất huyện Quang Bình năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
9. Ho so KHSD 2020 Quang Binh.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan