Slideshow Image 1
Văn bản số 553/STNMT-QLDD ngày 02/03/2023 tham gia ý kiến thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Bắc Mê - Tỉnh Hà Giang 


File đính kèm:
CV 553 STNMT xin y kien tham dinh khsdd bac me.pdf  
Ban so KHSDD 2023 H Bac Me.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan