Slideshow Image 1
Tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
tai lieu KHSD dat nam 2030 huyen Xin Man.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan