Slideshow Image 1
Tài liệu thẩm định DCQH sử dụng đất đến năm 2020 (bổ sung) Huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
Tai lieu tham dinh DCQH 2020 QUAN BA.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan