Slideshow Image 1
Văn bản số 3910/STNMT-QLĐĐ ngày 15/12/2022 Vv thẩm định kế hoạch sử dụng đất 2023 Thành phố Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2022-12-15 so 3910_STNMT-QLDD_1 TP.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan