Slideshow Image 1
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Huyện Hoàng Su Phì - Tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm 


File đính kèm:
tai lieu tham dịnh KHSD dat 2023 HSP.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan