Slideshow Image 1
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Yên Minh năm 2021 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
tai lieu tham dinh KHSD 2021 - Yen Minh.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan