Slideshow Image 1
Xin ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá hiện trạng năng lực bảo vệ môi trường ở các khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
Du_thao_bao_cao_tong_hopm_Nhiem_vu_-_dieu_tra,_danh_gia_nang_luc_BVMT_o_cac_khu_bao_ton_thien_nhien_20171116034519722720.pdf  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan