Slideshow Image 1
Tài liệu xin ý kiến điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 (bổ sung) huyện Yên Minh 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
Tai lieu xin y kien QH bo sung Yen Minh.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan