Slideshow Image 1
Dự thảo Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường... 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2. Dự thảo Quy chế phối hợp.docx  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan