Slideshow Image 1
Công văn số 3450/STNMT-QLĐĐ ngày 11/11/2022 Vv thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quản Bạ, Hoàng Su phì 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
VB -2022-11-11 so stnmt cv yk ke hoach sd d 2023 qba hsp.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan