Slideshow Image 1
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hoàng Su Phì 

Thông tin và các văn bản liên quan được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
HSP dieu chinh QHSD dat den 2020.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan