Slideshow Image 1
Tham gia ý kiến vào Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường đất tỉnh Hà Giang lần tiếp theo 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
Do dac Quy hoach.rar  
Ban do OND_tinhHG.1.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan