Slideshow Image 1
Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
quy hoach tinh lan cuoi T6.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan