Slideshow Image 1
Hồ sơ tham gia ý kiến thẩm định thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Huyện Vị Xuyên 

Link tải về tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/1DiwhJzfzR69n2jb8Pe61IYysP4hFJjdc/view?usp=share_link

 

 

 

 

 

 


File đính kèm:
VB 3619- xin y kien tham dinh khsdd nam 2024 vi xuyensua.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan