Slideshow Image 1
Xin ý kiến Kế hoach sử dụng đất huyện Bắc Mê năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
Ho so KH 2020 H_Bac Me.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan