Slideshow Image 1
Tài liệu xin ý kiến Kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám đến năm 2030 của tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
Van ban lay y kien ve KH thuc hien CL Vien tham.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan