Slideshow Image 1
Xin ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Minh 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QUY HOACH SDD _2020_HUYENYEN MINH.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan