Slideshow Image 1
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Mê 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
DIEU CHINH BAC ME.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan