Slideshow Image 1
Xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Giang lần cuối theo kết luận số 23/TB-UBND  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
Tai lieu xin y kien dieu chinh QH den 2020 lan cuoi theo CV so 157 STNMT.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan