Slideshow Image 1
Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tác động của hoạt động du lịch, dịch vụ đến môi trường huyện Yên Minh, Quản Bạ 

Thôn tin chi tiết được hiên thị trong file đính kèm


File đính kèm:
Du thao BC DTM du lich Yen Minh Quanba.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan