Slideshow Image 1
Xin ý kiến Kế hoach sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị tring file đính kèm


File đính kèm:
HS KHSD 2020 hoang su phi lay YK.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan