Slideshow Image 1
Hồ sơ tham gia ý kiến thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quang Bình 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
CV 3605 STNMT van ban xin y kien tham dinh khsdd nam 2024 quang binh-2.pdf  
TTRNH6~1.PDF  
SAN PHAM KH2024 QUANG BINH.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan