Slideshow Image 1
Tài liệu họp và xin ý kiến: Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 

Thôn tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
DE_AN_DAT_CO_NGUON_GOC.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan