Slideshow Image 1
Xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch huyện Xín Mần năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
XIN Y KIEN QH XIN MAN.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan